Szkolenie/Konsultacja

230,00 1 000,00  Netto
Wyczyść

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty naszych szkoleń

  1. Akademia InstalSoft – to grupowe kursy online organizowane przez InstalSoft. Podana cena obejmuje udział jednego uczestnika w wybranym kursie. Warunki oraz terminy kursów znajdują się na: Akademia InstalSoft. Podczas zamówienia należy podać datę kursu, w którym chcą Państwo wziąć udział.
  2. Szkolenia indywidualne on-line to szkolenia realizowane na zamówienie klienta, w ustalonym z klientem terminie. Koszt wynika ze stawki godzinowej i czasu trwania szkolenia. Aby skomponować plan szkolenia i ustalić jego czas należy wybrać odpowiednie bloki tematyczne spośród dostępnych dla poszczególnych kursów Akademii InstalSoft. Szkolenie powinno być planowane na czas od 2 do 6 godzin w ciągu jednego dnia pracy.
  3. Cena szkolenia on-line jest NIEZALEŻNA od ilości uczestników, z jednoczesnym ograniczeniem grup do max. 15 osób pracujących w trybie warsztatów. Większa liczba osób może uczestniczyć w charakterze słuchaczy.
  4. Konsultacja indywidualna on-line to konsultacja wybranego zagadnienia / projektu. Koszt konsultacji obejmuje zarówno czas bezpośredniej pracy on-line jak i przetwarzania projektu Klienta przez InstalSoft. Czas pracy z projektem Klienta będzie uzgadniany przez Support InstalSoft przed realizacją takiego zadania, tak, aby Klient miał możliwość akceptacji czasu przeznaczonego na konsultację.

  1. Dla szkoleń niestandardowych (wykraczających poza zdefiniowane plany / zakresy szkoleń, bazujące na plikach klienta, itp.) cena jest uzgadniana indywidualnie.
  2. W przypadku zainteresowania szkoleniem lub konsultacją w języku innym niż polski lub szkoleniem stacjonarnym w siedzibie InstalSoft lub w miejscu wskazanym przez klienta prosimy o kontakt na adres sales@instalsoft.com
  3. Szkolenia on-line oraz konsultacje indywidualne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams lub ClickMeeting. Uczestnictwo w sesji nie wymaga instalacji narzędzia, dostęp jest uzyskiwany poprzez otrzymany link z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma umożliwia dwustronną komunikację video, audio oraz poprzez okno czatu.
  4. W celu ustalenia terminu szkolenia indywidualnego lub konsultacji konieczny jest kontakt mailowy na adres sales@instalsoft.com z podaniem tematyki i proponowanego terminu realizacji.


Privacy Preference Center